Artikelen

23/12/2022 Afgelopen jaren steeds meer ingehuurd personeel in zorgsector

Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het gezamenlijke resultaat voor belastingen van de vier grootste zorgsectoren in Nederland in 2021 met 12 procent is toegenomen ten opzichte van 2020. Dat houdt een toename van 152 miljoen euro in. In de geestelijke gezondheidszorg vond er in verhouding de grootste stijging plaats, terwijl er in de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen juist sprake was van een daling.

In Nederland zijn de vier grootste zorgsectoren: ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorginstellingen, aanbieders van gehandicaptenzorg en verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen.

Academische ziekenhuizen

In ziekenhuizen nam het resultaat voor belastingen in 2021 toe met maar liefst 19 procent (tot een bedrag van maar liefst 501 miljoen euro). Voornamelijk de Universitair Medische Centra (UMC’s) maakten een aanzienlijke groei door wat betreft resultaat. In deze academische ziekenhuizen was er sprake van een stijging van 46 procent én een doorbreking van de vier opeenvolgende dalingen sinds het jaar 2017. In algemene ziekenhuizen lag dit percentage op +14 procent (tot een totaal van 380 miljoen euro).

Het resultaat in de geestelijke gezondheidszorg steeg in het jaar 2020-2021 met maar liefst 114 procent. Enkel de toename bedraagt al 81 miljoen euro. In totaal kwam deze sector daardoor uit op een bedrag van 173 miljoen euro. In 2015 werd er voor het laatst zo’n hoog resultaat behaald.

Gehandicaptenzorg

In de gehandicaptenzorg nam het resultaat met 18 miljoen euro toe (dat is een stijging van 7 procent), tot 274 miljoen euro. Daarentegen nam het resultaat van verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen juist af. In 2020 was het resultaat van deze sector nog 534 miljoen euro, in 2021 was dat 39 miljoen euro minder (een afname van 7 procent). Echter, alle vier de sectoren hebben, in vergelijking met 2019, een hoger resultaat behaald in 2021.

Ook de totale personeelskosten (van de vier grootste zorgsectoren samen), namen in 2021 met 2,1 procent toe tot 48 miljard euro. Tegelijkertijd wordt de stijging gedempt door een lagere zorgbonus voor het zorgpersoneel in 2021. In 2020 ontvingen de sectoren 1,8 miljard euro aan zorgbonussen, terwijl dat in 2021 nog slechts 0,6 miljard was.

Uit de cijfers blijkt ook dat de kosten aan uitzendkrachten en overig ingehuurd personeel, zoals zzp’ers, een veel groter deel uitmaken van de totale personeelskosten dan in 2015. In 2015 lag dit percentage op 5,1 procent en in 2021 was dat 7,7 procent. In ziekenhuizen was, relatief gezien, de minst sterke stijging te zien. Bij aanbieders van gehandicaptenzorg vond juist de grootste stijging plaats. Daar bedroegen de kosten aan uitzendkrachten en overig ingehuurd personeel in 2015 nog 4,8 procent van de totale personeelskosten in de sector. In 2021 was dit percentage maar liefst 9,3 procent.

Auteur: redactie

Laatste Artikelen
ARCHIEF