Artikelen

23/07/2020 Valleistreek kampt over een aantal jaar met een tekort aan huisartsen en verpleegkundigen

Bewoners uit de Valleistreek worden steeds ouder; over tien jaar zijn er een derde meer 65-plussers. Uit een onderzoek dat is uitgevoerd door Menzis, zorgverleners in de regio en de zeven gemeenten in de Vallei blijkt dat er een tekort dreigt aan huisartsen en verpleegkundigen. Het gaat daarbij om de gemeenten Wageningen, Rhenen, Veenendaal, Ede, Renswoude, Barneveld en Scherpenzeel.

Wanneer er meer ouderen komen, zijn er ook meer chronisch zieken. En in Vallei neemt dit aantal sneller toe dan het landelijk gemiddelde. Dit geldt ook voor het aantal patiënten met meerdere chronische aandoeningen. De verwachting is dat het aantal dementiepatiënten tot 2030 met maar liefst 50 procent gaat stijgen.

Menzis samenwerking met zorgverleners

Kortom, er is de komende jaren meer zorgpersoneel nodig om aan de zorgvraag van patiënten te kunnen voldoen. Daarom heeft  (huisartsen, geestelijke gezondheidszorg, verpleeghuizen en thuiszorg), in kaart gebracht waar de trend naar toe gaat.

“Als je weet wat er aan zit te komen, dan kan je daar nu al op inspelen, want de kosten voor de zorg stijgen hard. Veel sneller dan de inflatie. Het draait om hoe we met elkaar de zorg betaalbaar en bereikbaar houden. Hoe voorkomen we dat er lange wachtlijsten ontstaan? Hoe zorgen we ervoor dat mensen de zorg blijven krijgen die ze nodig hebben?”, aldus Stanley Alards, manager zorg bij zorgverzekeraar Menzis.

Alards gaat ervanuit dat de technologische ontwikkelingen een belangrijke en grote rol kunnen spelen in de zorg. Volgens hem zou het een goede optie zijn om zorgprocessen te digitaliseren. Als voorbeeld neemt hij de coronatijd; toen werden zorgverleners genoodzaakt om online consulten aan te bieden. “Kunnen we dit straks vasthouden? Dat je niet voor alles naar een polikliniek of huisarts moet. Nu zie je dat spreekkamers van huisartsen vaak bomvol zitten, zodat die nauwelijks tijd hebben. Als huisartsen hun werk slimmer kunnen organiseren door meer zorg digitaal te leveren, dan houden ze tijd over om af en toe een patiënt te bellen uit voorzorg.

Samenwerking Wageningse Universiteit

Tevens geeft Alards aan dat inwoners van de Vallei steeds dikker worden. Dat is uiteraard te voorkomen met een gezond voedingspatroon; “Daarom werken we ook samen met de Wageningse Universiteit.” Alards benadrukt dat ze niemand dwingen om een ander voedingspatroon aan te nemen; “Maar we kunnen mensen wel helpen, adviezen geven. Dat noemen we leefstijl interventie. We kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat je drie keer per week met mensen uit je buurt een rondje kunt gaan wandelen. Of dat je hulp bij herstel van een ziekte in je eigen wijk krijgt. Als je zorg krijgt in je eigen buurt is dat vaak effectiever en persoonlijker. En het scheelt in de kosten.

Auteur: redactie

Laatste Artikelen
ARCHIEF